Sạc HP 19V - 4.7A (chân kim)

Tình trạng: Còn hàng
280.000₫
Khuyến mãi

+ Điện áp vào: AC 100V - 240V ~ 1.5A ( 1.5A ), 50 - 60 Hz

+ Điện áp ra : DC 19v - 4.74A ( 4.74A), 90W

+ Chuẩn chân kết nối 7.8*1.2*5.0mm

HOTLINE Tư Vấn Đặt Hàng Online: 0979.517.538

Sạc HP 19V - 4.7A (chân kim)

Sạc HP 19V - 4.7A (chân kim)

+ Điện áp vào: AC 100V - 240V ~ 1.5A ( 1.5A ), 50 - 60 Hz

+ Điện áp ra : DC 19v - 4.74A ( 4.74A), 90W

+ Chuẩn chân kết nối 7.8*1.2*5.0mm

 

Chuẩn chân kết nối 7.8*1.2*5.0mm

AC 100V - 240V ~ 1.5A ( 1.5A ), 50 - 60 Hz

 

+ Các dòng máy sử dụng được :

 • Compaq Business Notebook NC8000 Series,
 • Compaq Business Notebook NC8100, Series,
 • Compaq Business Notebook NC8200 Series (including NC8230 etc).
 • hp/Compaq Notebook PC 8000 Series,
 • hp/Compaq Notebook PC 8200 Series (NC8230, NX8220),
 • hp/Compaq Notebook PC 8400 Series (NC8430, NX8420).
 • Pavilion DV8000xx
 • Pavilion DV8200 (EE840AV & EE840AVR models), DV8230ca, DV8233cl, DV8235nr, DV8275la, DV8280us, DV8293ea, DV8298xx, DV8299xx,
 • Pavilion DV8301tx, DV8308tx, DV8320ca, DV8320us, DV8327cl, DV8327us, DV8327ca, DV8327ea, DV8328ea, DV8328ca, DV8330us, DV8333cl, DV8339us, DV8356ea, DV8372ea, DV8373ea, DV8375la, DV8387ea, DV8380us, DV8395ea, DV8397ea.
 • Business Notebook NC4000 Series,
 • Business Notebook NC6000 Series,
 • Business Notebook NX5000 Series,
 • Business Notebook NX7000 Series, (But NOT NX9000 Series).
 • hp/Compaq Notebook PC NC2400
 • hp/Compaq Notebook PC NC4400
 • hp/Compaq Notebook PC NC6000
 • hp/Compaq Notebook PC NC6100 Series (NC6110, NC6120, etc.)
 • hp/Compaq Notebook PC NC6200 Series (NC6220, etc.)
 • hp/Compaq Notebook PC NC6300 Series (NC6320, etc.)
 • hp/Compaq Notebook PC NX6100 Series (NX6110, NX6115, NX6120, NX6125, etc.)
 • hp/Compaq Notebook PC NX6300 Series (NX6310, NX6315, NX6320, NX6325, etc.)
 • hp/Compaq Notebook PC NC8000 (But NOT NC8200 Series)
 • Presario M2000 Series,
 • Presario M2100 Series (m2105ca, etc.)
 • Presario M2200 Series,
 • Presario M2300 Series,
 • Presario M2400 Series (M2401xt, etc.).
 • Presario M2500 Series (M2505, etc.).
 • Presario V2000 Series (V2000z, etc.).
 • Presario V2100 Series (V2135us, etc.),
 • Presario V2200 Series (V2205us, V2210us, etc.)
 • Presario V2300 Series (V2310us, etc.),
 • Presario V2400 Series (V2403us, V2405us, V2410us, V2414nr, etc.),
 • Presario V2500 Series (V2505us, V2555us, V2570nr, etc.),
 • Presario V3000 Series (V3018cl, V3019us, V3022au, etc.),
 • Presario V3100 Series (V3110us, etc.),
 • Presario V4000 Series (V4000, V4000z, etc.).
 • Presario V4100 Series (V4105us, V4115us, etc.),
 • Presario V4200 Series (V4240us, etc.),
 • Presario V4300 Series (V4332us, etc),
 • Presario V4400 Series (V4430us, etc,).
 • Presario V5000 Series (V5015us, etc.),
 • Presario V5100 Series (V5115us, etc.),
 • Presario V5200 Series (V5209us, etc.),
 • Presario X1000 Series (X1010us, etc).
 • Presario X1100 Series (X1110us, etc.),
 •  
 • Armada E300, E500, E500S, E700.
 • Armada M300, M500, M700,
 • Armada Convenience Base for m300, m700, e500, e700, n400c, n410c, n600c
 • Armada V300,
 • Armada 100, 100s, 100, 110s.
 • EVO n110, n150,
 • EVO n400c, n410c.
 • EVO n600c, n610c, n620c,
 • EVO n800, n800c, n800v, n800w,
 • EVO N1000, N8000,
 • Prosignia 165, 170, 190, & 800.
 • Pavilion ZT3000 Series,
 • Pavilion DV1000 Series (DV1010us, etc.).
 • Pavilion DV1100 Series (DV1170us, etc.).
 • Pavilion DV1200 Series (DV1245cl, [nDV1227us, etc).
 • Pavilion DV1300 Series (DV1310us, DV1311se, DV1321us, etc.).
 • Pavilion DV1400 Series (DV1410us, DV1427us, DV1439us, etc.).
 • Pavilion DV1500 Series (DVDV1530us, etc.)
 • Pavilion DV1600 Series (DV1675us, etc.).
 • Pavilion DV1700 Series (DV1720us, etc.).
 • Pavilion DV4000 Series (DV4020us, DV40330, etc.)
 • Pavilion DV4100 Series (DV4165cl, etc.)
 • Pavilion DV4200 Series (DV4223cl, DV4230us, etc.).
 • Pavilion DV4300 Series (DV4307cl, etc.).
 • Pavilion DV4400 Series (DV4410us, DV4430us, DV4440us, etc.).
 • Pavilion DV5000 Series (DV5020us, etc.).
 • Pavilion DV5100 Series (DV5120us, etc.).
 • Pavilion DV5200 Series (DV5205us, etc.).
 • Pavilion DV8000 CTO Models, DV8002ea, DV8088us and any other DV8000 series models that require 3.5 amps).
 • Pavilion DV8100, DV8110us, DV8113cl, DV8120ca, DV8125nr,
 • Pavilion DV8200 (EE885AV & EE885AVR models), DV8205tx, DV8210ca, DV8210us, DV8213cl, DV8225ca, DV8225nr, DV8240us,
 • Pavilion DV8301nr, DV8305us, DV8305ca, DV8309us, DV8310ca, DV8315ca, DV8315us.
 • Pavilion ZE2000 Series
 • Pavilion ZE2100 Series
 • Pavilion ZE2200 Series
 • Pavilion ZE2300 Series
 • Pavilion ZE2400 Series
 • Pavilion ZE2500 Series
 • Pavilion ZE4900 Series (ZE4901us, ZE4910us, ZE4330, etc.).
 • Special Edition L2000 Series
 • Special Edition L2100 Series
 • Special Edition L2200 Series
 • Special Edition L2300 Series
 •  

Danh Mục Sản Phẩm

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: