Sạc Acer 19V - 3.42A

Tình trạng: Còn hàng
220.000₫
Khuyến mãi

+ Điện áp vào: AC 100V - 240V ~ 1.5A ( 1.5A ), 50 - 60 Hz

+ Điện áp ra : DC 19v - 3.42A ( 4.7A), 65W

+ Chuẩn chân kết nối 5.5mm x 2.5mm

HOTLINE Tư Vấn Đặt Hàng Online: 0979.517.538

Sạc Acer 19V - 3.42A

Sạc Acer Sạc Acer 19V - 3.42A 

+ Điện áp vào: AC 100V - 240V ~ 1.5A ( 1.5A ), 50 - 60 Hz

+ Điện áp ra : DC 19v - 3.42A ( 4.7A), 65W

+ Chuẩn chân kết nối 5.5mm x 2.5mm 

 

Chuẩn chân kết nối 5.5mm x 2.5mm 

DC 19v - 3.42A ( 4.7A), 65W

 

+ Các dòng máy sử dụng được :

Acer Aspire

Aspire 1200

Aspire 1410 (1414WLCi)

Aspire 1640 (1642WLMi)

Aspire 1650

Aspire 1680 (1681LCi, 1681WLCi, 1681WLMi, 1683WLMi, 1684WLMi, 1685WLMi)

Aspire 1690 (AS1690LCi, AS1690WLCi, AS1690WLMi, AS1691WLCi, AS1691WLMi, AS1692WLMi, AS1694WLMi)

Aspire 2000, 2010, 2020

Aspire 3000 (3002LCi, 3002WLCi, 3002WLMi, 3003WCi, 3003WLCi)

Aspire 3030

Aspire 3500 (3502LCi, 3502NLCi, 3502WLCi, 3503LCi, 3503WLCi, ZL6)

Aspire 3600 (3603WXCi, 3603WXMi, 3602NWXM, 3603WXCi 3603WXMi, 3603NWXM 3603NWXMi, 3603XCi, 3608NWXCi, 3608WXCi 3608WXMi)

Aspire 3610

Aspire 5000 (5002LMi, 5002WLMi, 5004WLMi)

Aspire 5030, 5510

Aspire 9100

Acer Travelmate

TravelMate 2300 (2301LC, 2301LCi, 2301WLCi, 2301XC, 2303LC, 2303LCi, 2303WLCi, 2304LCi, 2304WLCi, ZL1)

TravelMate 2310 (2312LCi)

TravelMate 2350, 2400, 2410

TravelMate 3000 (3002WTCi)

TravelMate 3210 (3213WXCi, 3213WXMi)

TravelMate 3220 (3220WXCi 3220WXMi, 3222WXCi, 3222WXMi)

TravelMate 3230

TravelMate 4000 (4000LCi, 4000WLCi, 4001LCi, 4001WLCi, 4001WLMi, 4002WLMi)

TravelMate 4020, 4050 (4052LCi)

TravelMate 4060

TravelMate 4500 (4501WLMi)

TravelMate 4100 (4100LCi, 4100LMi)

TravelMate 4150

TravelMate 6000 (6003LMi)

TravelMate 8000 (8002LCi, 8003LMi, 8006LMi)

TravelMate 8100 (8104WLMi, ZF1)

TravelMate 200 to 293 Series: 200DX / 200T / 201 / 201T / 202 / 202T / 210 Series / 210 / 210T / 210TER / 210TXF / 211 / 211T / 212 / 212T / 212TE / 212TXV / 213 / 213T / 213TX / 213TXV / 220 / 222 / 223 / 225Series / 222X / 223X / 223XC / 223XV / 225X / 225XC / 225XV / 230 / 233 / 234 Series / 230XC / 230XV / 230XV-PRO / 233LC / 233X / 233XV / 233XVi / 234LCi / 260 / 261 Series / 261XC / 261XV Series / 260 / 261Series / 261X / 261XC / 261XV / 270 / 272 / 273 / 275 Series / 270XV / 272LC / 272X / 272XV / 272XVi / 273X / 273XV / 275LC / 280 / 281 / 283 Series / 281XC / 281XV / 283LC / 283LCi / 283XV / 283XVi / 290Series / 290LC / 290LCi / 290LMi / 290XCi / 290Xi / 290XMi / 290XVi / 291LCi / 291LCi-G / 291LMi / 291LMi-G / 291XCi / 291XCiH / 292LC / 292LCi / 292LM / 292LMi / 293LCi / 293LMi

TravelMate 310 to 371 Series: 310 / 311 / 312 / 313 / 314 Series / 310T / 311T / 312T / 313T / 314T / 320 Series / 330 / 332 / 333 Series / 330T / 332T / 333T / 340 / 341 / 342 / 343 Series / 340T / 341TV / 342T / 343TV / 345 / 347 Series / 345T / 347T Series / 350 / 351 / 352 / 353 / 354 Series / 350TE / 350TE-N / 351TE / 351TEV / 352TE / 353TE / 353TEV / 354TE / 354TEV / 360 / 361 / 364 Series / 361EVi / 364ECi Series / 365 Series / 370 Series / 371LCi / 371LMi / 371TCi / 371TCi XP / 371Ti / 371TMi / 370 Series / 371LCi / 371LMi / 371TCi / 371TCi XP / 371Ti / 371TMi

TravelMate 512 to 543 Series: 512DX / 512T / 512TE / 512T-64 / 513DX / 513T / 514T / 514TXV / 515TE / 516TE / 517TE TravelMate 53x-Serie: 530LC / 530LCi / 530XC / 530XCi / 530XV / 530XVi / 531LC / 531LCi / 531XC / 531XCi / 531XV / 531XVi / 533LC / 533LCi / 533XC / 533XCi / 533XV / 533XVi / 534LC / 534LCi / 534TL / 534XC / 534XCi / 534XV / 535LC / 535LCi / 536LCi TravelMate 540 Series / 540LCi / 540LMi / 541LC / 541LCi / 541LCib / 541LMi / 541XCi / 541XV / 542LCi / 542LMi / 543LCi / 543LMi )

TravelMate 600 to 663 Series: 600 / 602 / 603 / 604 Series / 610 / 611 / 612 / 613 / 614 Series / 610TXC / 610TXV / 610TXVi / 611TXC / 611TXCi / 611TXV / 612TXC / 612TXCi / 612TXV / 613TXC / 613TXV / 614TXVCi / 620 / 621 / 623 Series / 621LV / 621XC / 621XV / 623LC / 623LCi / 630 / 632 / 633 Series / 630XV / 630XCi / 632XCi / 633LCi Series/ 650LC / 650XC / 650XCi / 653LC / 653LCi / 653XC / 653XCi / 653XV / 654LC / 654LCi / 654XC / 654XCi / 654XV / 655LCi/ 660LCi / 660LMi / 661LC / 661LCi / 661LM / 661LMi / 661XC / 661XCi / 661XVi / 662LC / 662LCi / 662LM / 662LMi / 662XCi / 663LCi / 663LM / 663LMi

TravelMate 720 to 740 Series: (720 / 722 / 723 Series / 720TX / 720TXV / 721TX / 722iTX / 722iTXV / 722TX / 723TX / 723TXV / 730 / 732 / 734 / 735 Series / 730TX / 730TXV / 732TLV / 732TX / 732TXV / 734TL / 734TXV / 735TLV / 736 / 737 / 738 / 739 Series / 736TL / 736TLV / 737TLV / 738TLV / 739GTLV / 739TLV / 740 / 741 / 744 Series / 740LVF / 741LVF / 744LCF)

TravelMate 800 Series: 800LC / 800LCi / 800LCib / 800LMi / 800LMib / 800XC / 800XCi / 801LC / 801LCi / 801LCib / 801LMi / 801LMib / 801XC / 801XCi / 801XVi / 802LCi / 802LCiB / 802LMi / 802LMib / 802XCi / 803LC / 803LCi / 803LCib / 803LM / 803LMi / 803LMib / 803XCi / 803XVi / 804LC / 804LCi / 804LCib / 804LM / 804LMi / 804LMib

Danh Mục Sản Phẩm

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: